Εξομοιωτής Οδήγησης

2011: Οδική Ασφάλεια, Συναγωνισμός και Ψυχαγωγία σε 3D προσομοιωτή μηχανοκίνητου αθλητισμού!

Προσομοιωτής για κάθε χρήση με πρόγραμμα ελεύθερης οδήγησης για την παροχή συμβουλών οδικής ασφάλειας, αλλά και μηχανοκίνητου αθλητισμού με αγωνιστικές πίστες!

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.gr

Αυτός ο τύπος προσομοιωτή, εφοδιασμένος με τα προγράμματα ελεύθερης οδήγησης και μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι ένας απολαυστικός στη χρήση του προσομοιωτής, ιδανικός για κάθε χρήση.


Είναι ο μοναδικός που μπορεί να καλύπτει τόσο εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και μηχανοκίνητου αθλητισμού, με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χειριστήρια οχήματος, δυυνατότητα ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ απεικόνισης και επιπλέον δυνατότητα προσθήκης ΚΙΝΗΣΗΣ.


Όλα αυτά τα διαθέτουμε στους πελάτες μας από το... 2011!


Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η ασυναγώνιστη τιμή του και η δυνατότητα μεταφοράς του ακόμα και με μικρό αυτοκίνητο πόλης (έκδοση TABLE).

 

Μία από τις καινοτομίες του νέου λογισμικού (που υπάρχει σε όλους πλέον τους τύπους των προσομοιωτών μας) είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Διαθέτει επιλογή αριθμού γύρων, είδους κίνησης βάρους οχήματος, κατάστασης ελαστικών, ενεργού ή όχι ABS κα


Το πρόγραμμα ελεύθερης οδήγησης που διαθέτει, έχει πολλούς συνδυασμούς καιρικών φαινομένων, τύπων οδοστρωμάτων, πυκνότητας και κατεύθυνσης κυκλοφορίας και διαρκεί όσο θέλει ο χρήστης.

 

 

 

smartdrive

download

 

Truck/Bus Motion Supported

Truck/Bus Simulator

Τμήματα από το Πρόγραμμα για τις Σχολές Οδηγών (Αγγλική έκδοση)

Car Simulator

Real Car Simulator

RADIO SPOT: www.simulators.gr

TV SPOT (2009): HEINEKEN - ANT1 - FOERST

Road Safety Foerst!