Εξομοιωτής Οδήγησης

CLUSTER

Συστοιχία προσομοιωτών για επαγγ. στόλους οχημάτων

 

CLUSTERΗ συστοιχία προσομοιωτών εξυπηρετεί τις ανάγκες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης πολλών οδηγών ταυτόχρονα και είναι ιδανική για μεγάλους στόλους οχημάτων ή ενώσεις σχολών οδηγών. Προσφέρει ταυτόχρονη εκπαίδευση σε 5 οδηγούς, με παράλληλη παρακολούθηση από πολύ περισσότερους, οι οποίοι εναλλάξ μπορούν να εκπαιδεύονται στα διάφορα σενάρια. Το σύστημα παραδίδεται με ένα κέντρο ελέγχου για όλους τους προσομοιωτές, για το χειρισμό του από τον εκπαιδευτή.

 

Σε κάθε προσομοιωτή μπορούν να προσαρμοστούν 3 οθόνες LCD ή 3 οθόνες προβολής από projectors, ώστε σε κάθε περίπτωση το σύστημα να δίνει θέαση στον οδηγό πλάτους 180ο. Για την προσομοίωση της κίνησης στον εγκάρσιο και το διαμήκη άξονα, η καμπίνα είναι προσαρμοσμένη επάνω σε σύστημα κίνησης, το οποίο αποδίδει με άμεσο και γρήγορο τρόπο την πραγματικότητα. Η καμπίνα είναι μία στιβαρή κατασκευή με μεγάλο τιμόνι, χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με 8 ταχύτητες και τα απαραίτητα όργανα ελέγχου του λεωφορείου. Ο πίνακας ελέγχου προσομοιώνεται από μία επίπεδη οθόνη 15΄΄, προσαρμόσιμη σε κάθε τύπο φορτηγού ή λεωφορείου. Το κάθισμα ρυθμίζεται σε 3 βαθμούς ελευθερίας.

 

 

CONTROLLER

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ

 

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να χειρίζεται τους προσομοιωτές από απόσταση. Αποτελείται από έναν ξεχωριστό ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο οθόνες 22’’, που επιτρέπουν στο χειριστή να παρακολουθεί διάφορες πληροφορίες για την προετοιμασία του προσομοιωτή, την εκτέλεση των σεναρίων, τον έλεγχο και την αποτίμηση των χαρακτηριστικών του οδηγού σε ξεχωριστά μαθήματα ή σε σειρά μαθημάτων. Χειρίζεται από 1-5 προσομοιωτές.

 

Μέσα από το κέντρο ελέγχου, ο εκπαιδευτής ή ο αξιολογητής, μπορεί να παρατηρεί τις αντιδράσεις των οδηγών, να εκκινεί διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις χειροκίνητα, να τροποποιεί κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μεταβλητές, να καταγράφει γεγονότα και να παρακολουθεί τις επαναλήψεις, ώστε να βγάζει τα συμπεράσματά του και όλα αυτά χωρίς να ενοχλεί ή να γίνεται αντιληπτός από τους οδηγούς.

 

Ο χειρισμός του Κέντρου Ελέγχου γίνεται μέσα από 3 επιχειρησιακά τμήματα: την «Προετοιμασία της άσκησης», την «Εκτέλεση της Άσκησης» και την «Αποτίμηση των ικανοτήτων του οδηγού». Ο έλεγχος γίνεται με την αριστερή οθόνη, ενώ με τη δεξιά γίνεται η διαχείριση των δεδομένων των εκπαιδευομένων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης των εκπαιδευομένων και η προετοιμασία των νέων σεναρίων οδήγησης.

 

CONTROLLER

 

 

smartdrive

download