Εξομοιωτής Οδήγησης

2012-2014: 3D Cимулатори, България - 3D Προσομοιωτές, Βουλγαρία

Smart Drive Ltd инсталира втория симулатор на 3D технологии в България през 2014 г.! Η Smart Drive Ltd εγκατέστησε το 2014 τον δεύτερο προσομοιωτή τεχνολογίας 3D στη Βουλγαρία!

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.gr
торият симулатор беше инсталиран от нашата компания в България. Първият се използва за образоване на населението по пътната безопасност. Вторият ще бъде използван за научни изследвания и образование.

Менютата, гласовите команди и текстовите съобщения са на български. Пътната обстановка е възхищавана, за да се адаптира към съответната в България.

Софтуерът включва още повече сценарии за обучение на водачи и сценарии за пътна безопасност.

Триизмерната технология за изображения, по два начина (от самото дружество или изкуствен програмата), подобрена графика и движение дава усещането, че са в реална автомобил.


Ο δεύτερος προσομοιωτής εγκαταστάθηκε από την εταρεία μας στη Βουλγαρία. Ο πρώτος χρησιμοποείται για την εκπαίδευση του πληθυσμού στην οδική ασφάλεια. Ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί για έρευνα και εκπαίδευση.

Τα μενού, οι φωνητικές εντολές και τα γραπτά μηνύματα είναι όλα στα Βουλγάρικα. Το οδικό περιβάλλον έχει υποστεί προσθήκες με σκοπό την προσαρμογή του στο αντίστοιχο της Βουλγαρίας. 

Το λογισμικό διαθέτει ακόμα περισσότερα σενάρια για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, και σενάρια ειδικά διαμορφωμένα σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Η χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης με δύο τρόπους (από το ίδιο το πρόγραμμα ή τεχνητά),  τα βελτιωμένα γραφικά και η κίνηση δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε πραγματικό όχημα.

 

 

 

smartdrive

download