Εξομοιωτής Οδήγησης

Blood donation and road safety - Αιμοδοσία και οδική ασφάλεια, 2009

Cooperation with Radio Thessaloniki, May 25, 2010 Συνεργασία με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, 25 Μαίου 2010

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.gr

We immediately accepted the invitation of Radio Thessaloniki, to offer a driving simulator at the blood donation on Sunday, May 24.


After the blood donation everyone went through the simulator and drove in rain and fog, while it was sunny and hot outside.


They drove at night, while it was day outside. Many mobile hospital units were there and as Radio Thessaloniki informed us, hundreds of bottles of blood were collected.


Αμέσως αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του Ράδιο Θεσσαλονίκη, για προσφορά προσομοιωτή οδήγησης στην αιμοδοσία της Κυριακής, 24 Μαΐου.

 

Μετά την αιμοδοσία όλοι πέρασαν από τον προσομοιωτή και οδήγησαν με βροχή και ομίχλη, ενώ έξω είχε ήλιο και ζέστη. Οδήγησαν νύχτα, ενώ έξω ήταν μέρα.

 

Πολλές κινητές μονάδες νοσοκομείων ήταν εκεί και όπως μας ενημέρωσε το Ράδιο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες φιάλες αίματος.

 

 

 

smartdrive

download