Εξομοιωτής Οδήγησης

Προσομοιωτής Foerst στο ΙΟΑΣ - "Πάνος Μυλωνάς", 11/2011

Επιβατικός προσομοιωτής Demonstrator (Νοέμβριος 2011)

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.gr

Προσομοιωτής τύπου Demonstrator με 3 οθόνες, αποτελεί τμήμα του βασικού εξοπλισμού οδικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας – Πάνος Μυλωνάς για τις ενημερωτικές του δραστηριότητες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται εκτός του προσομοιωτή οδήγησης, προσομοιωτές ανατροπής και σύγκρουσης. Η πρώτη παρουσίαση έγινε το Νοέμβριο του 2011 στο Ζάππειο.

 

Το ΙΟΑΣ - Πάνος Μυλωνάς συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη,έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής,οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου. 

 

Περισσότερα θα βρείτε εδώ. 

 

 

smartdrive

download

 

Truck/Bus Motion Supported

Truck/Bus Simulator

Τμήματα από το Πρόγραμμα για τις Σχολές Οδηγών (Αγγλική έκδοση)

Car Simulator

Real Car Simulator

RADIO SPOT: www.simulators.gr

TV SPOT (2009): HEINEKEN - ANT1 - FOERST

Road Safety Foerst!