Εξομοιωτής Οδήγησης

21/11/2010: Rememberance Day for Road Accidents Victims - Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων:

Every year 1.3 million people die on the world's roads and boulevards. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους και τις λεωφόρους του κόσμου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

 

Simulators.grSimulators.gr

According to the UN, many tragedies could have been avoided through simple measures that will benefit not only individuals, but also society.


On November 18 and 19 in Ioannina, our company attended the conference proceedings on improving road safety in the Black Sea region. Information about the conference here


November 21st is the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. You will find more here


Read the message of the UN Secretary General here


Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πολλές τραγωδίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσα από απλά μέτρα που θα ωφελήσουν όχι μόνο τα άτομα, αλλά και την κοινωνία.


Στις 18 και 19 Νοεμβρίου στα Γιάννενα,  η εταιρεία μας παρακολούθησε τις εργασίες  συνεδρίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.  Πληροφορίες για το συνέδριο εδώ


Η 21η Νοεμβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα των τροχαίων. Περισσότερα θα βρείτε εδώ


Διαβάστε το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εδώ 

 

 

smartdrive

download