Εξομοιωτής Οδήγησης

Smart Drive Ltd: 20 years a pionner in transportation safety - 20 χρόνια πρωτοπόρος στην ασφάλεια μεταφορών

Smart Drive Ltd has been promoting the use of vehicle driving and construction machine simulators and other interactive training tools (vehicle rollover simulators, crash simulators, goggles, etc.) since 2004 in Greece, since 2010 in the EU and later outside of it. The aim is to prevent accidents in transport, construction and mining, through the application of new training and/or information technologies. Our staff have nearly 30 years of specialized experience in transportation safety, traffic planning and transportation in general. We are certified with 3 ISOs and corresponding CEs (depending on the product). Our clients are individuals and companies, public bodies and authorities, NGOs and civic organizations involved in transport, construction and mining safety. Most of them are the best and best known of their kind. Ask info@smartdriveltd.com for username and password to visit our detailed website... Η Smart Drive Ltd προωθεί τη χρήση προσομοιωτών οδήγησης οχημάτων και χειρισμού μηχαημάτων έργου και άλλων διαδραστικών εργαλείων εκπαίδευσης (προσομοιωτές ανατροπής οχήματος, πρόσκρουσης, γυαλιά κλπ) από το 2004 στην Ελλάδα, από το 2010 στην ΕΕ και μετέπειτα εκτός αυτής. Στόχος είναι η πρόληψη των ατυχημάτων στις μεταφορές, τις κατασκευές και την εξόρυξη, μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης ή/και ενημέρωσης. Τα στελέχη μας έχουν εξειδιεκευμένη εμπειρία σχεδόν 30 ετών σε θέματα ασφάλειας μεταφορών, κυκλοφοριακού σχεδιασμού και των συγκοινωνιών γενικότερα. Είμαστε πιστοποιημένοι με 3 ISOs και αντίστοιχα CEs (ανάλογα το προϊόν). Πελάτες μας είναι ιδιώτες και εταιρείες, δημόσιοι φορείς και αρχές, ΜΚΟ και οργανώσεις πολιτών που ασχολούνται με την ασφάλεια των μεταφορών, των κατασκευών και της εξόρυξης. Οι περισσότεροι εξ΄αυτών είναι οι κορυφαίοι και πιο γνωστοί στο είδος τους. Ζητήστε στο info@smartdriveltd.com όνομα χρήστη και κωδικό για να επισκεφτείτε την αναλυτική ιστοσελίδα μας...

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.gr
Smart Drive's New Webpage 2023 - Νέα Ιστοσελίδα 2023

Please ask for username and password at info@smartdriveltd.comΠαροχή προϊόντων και υπηρεσιών πιστοποιημένων κατά 3 ISOs και CEs
Μέλη της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας από το 2010!


Προσομοιωτής σε Σχολή Οδηγών στον Κορυδαλλό Αττικής (Trainer F12). Εδώ θα δείτε videos με την εμπειρία της προσομοίωσης
 

 

Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών με προσομοιωτή στη Λευκάδα (Trainer F10, 2008) Περισσότερα εδώ

 

 
Σχολή οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης (Trainer F12, 2011). Περισσότερα εδώ 

Ο εκπαιδευτής μελετά την απόδοση του μαθητή του, σε επανάληψη μετά την οδήγηση. Μόνο ο προσομοιωτής δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

 

 

 

 


 

  

Ο μοναδικός προσομοιωτής στην Ελλάδα με πρόγραμμα μηχανοκίνητου αθλητισμού σε πραγματική καμπίνα αυτοκινήτου. Άλλο ένα πλεονέκτημα των προσομοιωτών Foerst.

 

 

 


 

 


 

 

  

Σχολή Οδηγών στο Αιγάλεω Αττικής (Assistant F10, 2009). 

 

 

 

    

 


 


Το προσωπικό του ΕΜΠ εκπαιδεύεται στο χειρισμό του προσομοιωτή (Tutor F10, 2009), κατά την αρχική εγκατάσταση.

 

 

 

 

  

Ο προσομοιωτής οδήγησης του ΕΜΠ διαθέτει σύστημα κίνησης για την προσομοίωση επιτάχυνσης - επιβράδυνσης και στροφών.

 


  

 


 

  

Προσομοιωτής για την υποστήριξη της υπεύθυνσης κατανάλωσης αλκοόλ και την ασφαλή οδήγηση στην Αθηναική Ζυθοποιία (Demonstrator F10, 2010). Περισσότερα εδώ

 

 

 

 


     

Σχολή οδηγών στο Περιστέρι Αττικής (Trainer F10, 2009). Περισσότερα εδώ

 

 Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών με προσομοιωτή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Trainer F10, 2008). Περισσότερα εδώ


           

 

  


 

 

  
 

 


Κλασικοί και σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας: Οι παραδοσιακοί πίνακες δίπλα στον προσομοιωτή (Λευκάδα, Trainer F10, 2008). 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Σχολή οδηγών στη Θήβα με 2 προσομοιωτές οδήγησης (Assistant, 2006).

 

   

  

 

 

  

 

 


 


 

 

 

smartdrive

download